Политика за защита на личните данни

Политика относно защита на данните

 

 

Ние се грижим за Вашата сигурност. Затова ние и обработващият данни от наше име се грижим за спазването на разпоредбите във връзка със защита на данните и най-вече на европейския Общ регламент относно защита на данните (ОРЗД), който влиза в сила от 25 май 2018 г. и на съответното приложимо българско законодателство. С настоящата декларация желаем да Ви информираме, за какви цели се събират и използват Вашите данни и как можете да упражните правата си. Можете по всяко време да изтеглите и разпечатате декларацията относно защита на данните от раздела „Защита на данните“ в долната част на всяка страница на нашия сайт.

Нашата онлайн платформа е защитена срещу достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани трети лица, както и срещу загуба и унищожаване, посредством технически и организационни мерки.

 

Име и данни за контакт с администратора
 

Администратор на данните за целите на управлението на клиентски данни на ФИЛ ДЕКО ЕООД  е „ФИЛ ДЕКО ЕООД  онлайн магазин с адрес на управление ул. „Народен певец” 17 гр. София 1618, имейл: fildeco@abv.bg

 

Име и данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните
 

Ако в качеството си на клиент или служител имате въпроси във връзка с използването на Вашите данни, разполагате с два начина да изясните въпросите си или да отправите искане:

·                         За общи въпроси и справки, свързани със защита на данните, моля, обръщайте се към екипа по защита на данните на ФИЛ ДЕКО ЕООД , като посочите точно въпроса/искането си и адреса си за контакт, на имейл адрес: : fildeco@abv.bg 

·                         За специални запитвания можете да се обръщате по всяко време директно към лицето по защита на данните: : fildeco@abv.bg.
Темата и съдържанието на обсъжданията са предмет на строга конфиденциалност.

 

Цел и правно основание на обработката на данни
 

Бъдете сигурни: Съхраняваме Вашите данни в центъра за управление на клиентски данни на ФИЛ ДЕКО ЕООД  онлайн магазин само за целите на обработката на Вашите запитвания и заявки, изпълнението на договори (вкл. обработка на плащания. Обработката се осъществява въз основа на Общия регламент на ЕС относно защита на данните.

В случай, че имате въпрос, желаете оферта или искате да сключите договор с нас (за покупко-продажба, наем, изработка и строителство, по-специално за монтажни услуги, онлайн поръчки, онлайн клиентски акаунт), било то в електронния магазин на ФИЛ ДЕКО ЕООД  или в специализиран център ФИЛ ДЕКО ЕООД , ние обработваме Вашите лични данни. В зависимост от вида на договора тези лични данни могат да бъдат:

 

·                         Име, фамилия

·                         Адрес

·                         Имейл адрес (виж по-долу „Проследяване на пратки“)

·                         Дата и място на раждане

·                         Номер на телефон/факс

·                         Стока/услуга

·                         Евентуално данни за картата за покупки от персонала

·                         IP адрес

·                         Банкови данни на клиенти

 

Тези данни биват съхранявани и обработвани от нас в центъра за управление на клиентски данни ФИЛ ДЕКО ЕООД  във връзка с изпълнението и обработката на договора, както и за собствени рекламни цели. За сключването на договор са необходими поне Вашите име, фамилия и адрес, за да можете да бъдете идентифицирани. При покупки чрез онлайн магазина е необходимо да посочите допълнително Вашия имейл адрес, а за потвърждаване на поръчката Ви и нейната доставка – и Вашия адрес за доставка. При представяне на карта за покупки от персонала се записват допълнително номерът на картата и името, посочено на нея. Без тези данни не е възможно да бъдат изпълнени съответните договори.

IP адресът се използва само в случай, че това е необходимо за защита на законните интереси на администратора или на трето лице, при условие, че интересите или основни права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, нямат преимущество (напр. предявяване на правни искове или разследване на престъпления).

Достъп до данните в центъра за управление на клиентски данни на ФИЛ ДЕКО ЕООД  имат служителите на електронния магазин ФИЛ ДЕКО ЕООД  и на центъра за обслужване на клиенти ФИЛ ДЕКО ЕООД . Управлението на клиентските данни от страна на ФИЛ ДЕКО ЕООД  се основава на защитата на законните интереси на дружеството ФИЛ ДЕКО ЕООД  и улеснява спазването на правилата за защита на данните за точност и преносимост на данните. При това отчитаме в достатъчна степен Вашите интереси и основни свободи, тъй като чрез предоставяното клиентско обслужване на територията на България даваме възможност за:

·                         предявяване на рекламации  ;

·                         замяна на стоки;

·                         плащане на фактури в брой;

·                         запазване и получаване на стоки, предлагани в електронния магазин;

·                         изплащане на суми за върнати покупки;

·                         Телефонът за обслужване на клиенти е на Ваше разположение по всякакви въпроси, свързани с рекламации и услуги, както и за информация и консултации.

 

Обработка на плащанията в онлайн магазина на ФИЛ ДЕКО ЕООД

Данни за Вашата банкова сметка и Вашите плащания (данни от кредитна карта, банков превод) не се събират, обработват или съхраняват в електронните системи на ФИЛ ДЕКО ЕООД . Обработката на плащания се осъществява само и единствено в електронните системи и под техническата и юридическа отговорност на нашите доставчици на платежни услуги.             

За обработката на плащания с кредитни карти и преводи понастоящем използваме следните доставчици на платежни услуги:

Райфайзенбанк (България) ЕАД, гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ 55

Борика АД, гр. София 1612, бул. "Цар Борис III" №41

 

Използваме само доставчици на платежни услуги, които са сертифицирани по PCI DSS* и съответно отговарят на най-строгите изисквания за сигурна обработка и съхранение на данни от кредитни карти.

*[PCI DSS е съкращение за "Payment Card Industry Data Security Standard" и се основава на програмите за сигурност Visa AIS (Account Information Security) и MasterCard SDP (Site Data Protection).]

 

Проследяване на пратки

Съгласие  за предоставяне на имейл адреса на доставчиците на пощенски услуги за целите на проследяването на пратки

С потвърждаване на декларацията за защита на данните в онлайн магазина се съгласявате Вашият имейл адрес да бъде предоставен на доставчиците на пощенски услуги за целите на проследяването на пратки. Те използват тези данни, за да Ви предложат възможност да проследявате изпълнението на Вашата поръчка и да се информирате за текущото местонахождение на поръчаната от Вас стока, както и за времето за доставка.

 

„Бисквитки“

За да улесним използването на нашия уебсайт използваме „бисквитки". „Бисквитките" са малки текстови файлове, които могат да бъдат  записвани от Вашия браузър на твърдия диск на Вашия компютър и са полезни за използването на нашия уеб сайт. Използваме „бисквитки", за да разберем по-добре как се използва уебсайтът ни и да подобрим навигацията. Освен това "бисквитките" ни позволяват да разберем, дали вече сте посещавали нашия уеб сайт или сте нов посетител. „Бисквитките“, които използваме, не съхраняват Ваши лични данни. Ако не желаете да получавате „бисквитки“, моля, задайте съответните настройки на интернет браузъра си.

 

Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализи, предоставяна от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics използва т. нар. „бисквитки” – текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват да се направи анализ на използването на уеб сайта от Вас. Ако информацията за използването на уеб сайта, генерирана от „бисквитките“, се предава към сървър на Google, настройките гарантират, че IP адресът ще бъде анонимизиран преди геолокализацията и ще бъде заместен с генеричен IP адрес преди съхраняването на сървъра. По поръчка на оператора на този сайт Google ще използва тази информация за анализ на използването на уеб сайта от потребителите, за съставянето на отчети за дейността на сайта и за предоставянето на други услуги на оператора на уеб сайта, свързани с употребата му и използването на интернет. IP адресът, изпратен от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързван с други данни на Google. Можете да забраните съхраняването на „бисквитки“ посредством съответните настройки на Вашия браузър. Все пак имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълноценно всички функции на този уеб сайт. Освен това можете да предотвратите записването от Google на данните, генерирани от „бисквитката“ и свързани с използването на уебсайта от Вас (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър Google Analytics Opt-Out Extension.

 

 

Реклама/Информационен бюлетин (Newsletter)
 

 

Получатели на личните данни

В рамките на законовите правомощия Вашите лични данни биват разкривани пред следните фирми в рамките на ЕС:

 

·                         доставчици на пощенски, спедиторски, експедиционни услуги,  услуги по унищожаване на досиета/носители на данни;

·                         доставчици на IT услуги в рамките на поддръжката на софтуера и оборудването;

·                         доставчици на услуги за проверка на кредитоспособността, инкасо услуги и диалогов маркетинг;

·                         Google Inc. ;

·                         Райфайзенбанк (България) ЕАД, гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ 55

·                         Борика АД, гр. София 1612, бул. „Цар Борис III" №41

 

Срок за съхранение на данните
 

Срок за съхранение на данните

Съхраняваме данните Ви за такъв срок, какъвто е необходим за съответната цел:

 

·                         Данни за оферти: 1 година (обратна връзка от клиента)

·                         Регистрация в сайта: до изричния отказ

·                         Поръчки без регистрация: 2 години

·                         Договори за продажба: 2 години

·                         Договори за изработка: 2 години

 

Доколкото за определени данни, които се обработват за целите на управлението на договорите за покупко-продажба, е предвиден срок за съхранение по данъчното законодателство (данни от счетоводни документи), срокът за съхранение е 6, респ. 10 години. По време на този срок обработката на данните е ограничена. Срокът за съхране